Søknad til MFOs vederlagsfond

Les dette før du begynner på søknaden:
Alle tekst-vedlegg må være i pdf-format. Musikkvedlegg bør fortrinnsvis være i mp3-format. Lenker til musikk på nettet kan også benyttes. Samlet antall vedlegg (tekst og musikk) må ikke overstige 5 vedlegg.
NB! Navn på vedlegg kan ikke inneholde noen av disse tegnene: / ? < > \ : * | "

Du har mulighet til å arbeide med samme søknadsutkast inntil en uke før du sender den inn. Dette forutsetter at du bruker samme datamaskin og nettleser som du begynte å fylle ut søknaden med, og at nettkapsler (cookies) er påskrudd.

 • Obligatorisk. Kan eventuelt lastes opp som vedlegg.
 • Obligatorisk. Kan eventuelt lastes opp som vedlegg.
 • Obligatorisk. Fyll ut hovedtall. Detaljert budsjett kan eventuelt lastes opp som vedlegg.
  BeskrivelseInntektUtgift

  Inntekter:
  Utgifter:
  Balanse:
 • Vedlegg (lyd-/bildefiler, pdf o.l.):
  Husk å beskrive vedlegg i prosjektbeskrivelsen. Vedlegg må merkes med søkers navn. Du kan laste opp maks fem vedlegg.
  NB! Navn på vedlegg kan ikke inneholde noen av disse tegnene:
  / ? < > \ : * | "

Søknaden din mellomlagres automatisk hvert minutt. Dersom du opplever problemer ved sending av søknad, klikk her for å laste inn skjema på nytt.